De coöperatie die als onderdeel van het initiatief wordt opgestart, biedt de leden een netwerk (in samenwerking met Soest Netwerkt en Soester Zakenkring), expertise, opleidingen, een aanspreekpunt én opdrachten. Binnen de Ondernemersladder kan elke ondernemer in een programma instromen dat de kunst van het ondernemerschap verdiept en aanscherpt. Het is de expertise van Soester Zelfstandigen die ingezet wordt, zodat zij een deel van hun omzet lokaal kunnen verdienen en de economie van Soest een positieve boost krijgt.

Hierdoor ontstaat in de geest van Soest, een beetje op elkaar letten, een krachtig expertisecentrum voor en door lokale ondernemers. Kennis en ervaringen worden gedeeld, het netwerk wordt versterkt en wie het even zwaar heeft, wordt ondersteund.

Alle partijen die betrokkenheid hebben bij ZPs/klein MKB in Soest kennen van het bestaan en weten dat zij kunnen doorverwijzen om gerichte ondersteuning te bieden. Zo wordt er per ondernemer maximaal maatwerk geleverd en is er vanuit het netwerk persoonlijk contact voor elke ondernemer die dit nodig heeft. Er wordt gestreefd naar intensieve samenwerking met bestaande partijen.