Ondernemersladder Soest doet ook een Ondernemers Check.

Wij vinden preventie heel belangrijk als het gaat om ondernemerschap: ben jij geschikt als ondernemer? Is je ondernemersidee realistisch en haalbaar? In een uitgebreide intake krijg je veel inzicht in jezelf en je toekomstige onderneming.

De innovatie in de Soester Ondernemersladder zit, naast het lokale en persoonlijke, ook in de pro-activiteit: voorkomen is beter dan genezen. Als je een nieuw bedrijf wilt beginnen, dan willen we in Soest dat je zo goed mogelijk beslagen ten ijs komt. Het is ‘normaal’ om je te scholen in ondernemersvaardigheden en je plan vooraf te laten toetsen op haalbaarheid.

Het gaat bij preventie ook om het vroegtijdig in beeld brengen van startende ondernemers en van ondernemers met wie het mogelijk financieel niet goed gaat. Het waarborgen van de privacy is een belangrijk punt. Het zal in veel gevallen gaan om een doorverwijsfunctie door partijen die zicht kunnen hebben op de financiële stand van zaken van een ondernemer, zoals bijvoorbeeld een mede-ondernemer binnen een netwerkorganisatie, een accountant of een notaris, waarvoor deze groepen wel goed op de hoogte dienen te zijn van dit initiatief en over informatie moeten beschikken.