Professionalisering met Ondernemersladder Soest

Dit initiatief Ondernemersladder Soest – door Soester Zelfstandige Professionals (ZP’s) bedacht en uitgewerkt – verbindt, ontwikkelt en ondersteunt ZP’s en klein MKB bij het opstarten, doorstarten en doorontwikkelen van hun onderneming en hun ondernemersvaardigheden. Zodat de continuïteit van de onderneming verbeterd wordt, het inkomen hoger ligt en de ondernemer er meer plezier in heeft.

De aanpak draagt bij aan een grotere zelfredzaamheid en professionalisering van de ondernemersvaardigheden – de kans op ‘overleven’ van de ZP/klein MKB-er wordt vergroot. Het is zowel een ‘preventief’ als ‘curatief’ project en mede gebaseerd op een pay-it-forward-systeem, zodat de kwaliteiten van de deelnemende ZPs weer aan andere ondernemers ten goede komen en de Ondernemersladder ook op de lange termijn kan blijven voortbestaan.

De coöperatie die als onderdeel van het initiatief wordt opgestart, biedt de leden een netwerk (in samenwerking met Soest Netwerkt en Soester Zakenkring), expertise, opleidingen, een aanspreekpunt én opdrachten. Binnen de Ondernemersladder kan elke ondernemer in een programma instromen dat de kunst van het ondernemerschap verdiept en aanscherpt. Het is de expertise van Soester Zelfstandigen die ingezet wordt, zodat zij een deel van hun omzet lokaal kunnen verdienen en de economie van Soest een positieve boost krijgt.

Hierdoor ontstaat in de geest van Soest, een beetje op elkaar letten, een krachtig expertisecentrum voor en door lokale ondernemers. Kennis en ervaringen worden gedeeld, het netwerk wordt versterkt en wie het even zwaar heeft, wordt ondersteund.

Voor welke ondernemers?

Om de lokale ondernemer (klein MKB tot 5 medewerkers/ZP) optimaal te bedienen onderscheiden wij 4 doelgroepen:

 1. Elke ondernemer die het morgen beter wil doen dan vandaag
 2. Ondernemers die (financiële) problemen ervaren
 3. Potentiële ondernemers/starters al of niet vanuit een uitkeringssituatie
 4. Ondernemers die de administratieve en secretariële rompslomp of sales willen uitbesteden

De treden van Ondernemersladder Soest

Wij gebruiken de metafoor van de ladder om aan te geven welke treden de ondernemer kan nemen om tot succesvol(ler) ondernemerschap te komen. Niet elke ondernemer zal in de toekomst dezelfde treden in exact dezelfde volgorde doorlopen. Voor de pilot-groepen zullen we wel zoveel mogelijk van een uniforme aanpak uitgaan. In bijlage 1 staat een totaaloverzicht van alle onderdelen van de Soester Ondernemersladder.

Overzicht van de treden:

 1. Intake en ondernemersanalyse
 2. Opleiding/Trainingen – zie ook hieronder
 3. Ondernemersmaatjes
 4. Dashboard / Performance Management Systeem
 5. Soester Ondernemers Coöperatie
 6. Het Ondernemers Ontwikkelingsfonds
 7. Pay it forward systeem (geef jouw expertise weer aan iemand anders door)

Uitgebreide intake en ondernemersanalyse

De (potentiële) ondernemer wordt door lokale experts getoetst met betrekking tot de haalbaarheid van de (door) te starten onderneming. Ook als de (potentiële) ondernemer een negatief advies ontvangt, staan hem/haar diverse rapportages en adviezen ter beschikking om een sterke keuze in een andere richting te maken. We noemen deze intake een Ondernemers Check.

Opleidingen

In een opleidingsprogramma worden praktijkgerichte workshops aangeboden.

Klankborden

In de Ondernemersladder worden vrijwilligers ingezet als Ondernemers Klankbord. De Klankborden zijn (oud) ondernemer en expert in het gebied waar de ondernemer een ontwikkelvraag heeft.

Pilotgroepen

In 2017 en 2018 zal in samenwerking met diverse betrokken partijen een drietal pilots worden gedaan. De kosten van deelname aan deze pilotgroepen zijn zeer beperkt.

Pilot 1: najaar 2017

Pilot met deelnemers vanuit een bijstandstuitkering. In samenwerking met BBS, eventueel aangevuld met starters en/of ondernemers die het moeilijk hebben en die zich via het Soester ondernemersnetwerk melden.

Pilot 2: begin 2018

Pilot met vluchtelingen met status, integratie van inburgering en re-integratie door ondernemerschap.

Bedoeld voor statushouders die in Soest/Soesterberg zullen blijven en in het land van herkomst al ervaring hebben opgedaan met ondernemerschap.

Pilot 3: voorjaar 2018

Pilot met deelnemers vanuit een bijstands- of ww-uitkering, aangevuld met deelnemers wiens onderneming het moeilijk heeft en waar een doorstart zinvol is, of ‘vrijwillige’ deelnemers, bijvoorbeeld starters, die zich bij de Ondernemersladder hebben gemeld.